Tjuvjakt

Tjuvjakt på åkerI Sverige så finns det lagar i Jaktlagen och Jaktförordningen som reglerar jakt och skyddsjakt och det här är tydliga regler som är lätta att förstå. Dessutom så kan man alltid kontakta Naturvårdsverket om man har frågor omkring vad som gäller för jakt i Sverige. Den som bryter mot dessa regler bedriver det som kallas för tjuvjakt och det här är allvarligare än man kan tro. De flesta kan förstå att det inte är bra om man jagar djur som är fridlysta och att det krävs kontroll av jakten, men det är inte alla som tänker på att icke kontrollerad jakt faktiskt kan rubba balansen i naturen. Om man till exempel ger sig på en varg så kan det här få konsekvensen att man splittrar ett revir. Om ett revir splittras så skapas nya revir och då blir det svårare för Naturvårdsverket och länsstyrelser att hålla ordning på djurbeståndet.

Då är det tjuvjakt

Det finns en hel del regler att vara medveten om då man vill jaga. Dels så är det förstås så att man ska ha en jägarexamen för att få jaga och sedan så kan man inte ge sig ut i skog och mark hursomhelst för att fälla vilt. Det finns områden där det är tillåtet att jaga men även här ska man först få ett tillstånd till detta vilket kan innebära att man betalar en summa pengar eller att man ingår i ett jaktlag som har rätten till att jaga i området. Om man inte håller sig till de regler som gäller i Sverige för jakt så räknas det som tjuvjakt och blir man upptäckt så kan man få betala böter för detta. En annan sak som man inte får glömma bort är att vi i Sverige också har perioder för när man får jaga ett visst djur. Om man skjuter på djur utanför dessa perioder så är det också mot lagen och därmed en form av tjuvjakt. Detta även om man har allt annat som vapenlicens, jaktkort och vet att man får jaga i det område som man befinner sig i.

Varför tjuvjaga?

När man ser på reglerna för jakt i Sverige så kan man ju tycka att det verkligen inte finns någon anledning till att syssla med tjuvjakt men trots detta så finns det folk som ser en tjusning med att undgå lagen. I vissa fall så kan det givetvis vara så att en person som upptäcks då han eller hon tjuvjagar inte var medveten om att jakten stred mot lagen, men det finns också personer som tycker att det är roligt att jaga i all hemlighet och skjuta på mindre djur som duvor och kaniner. Vid allvarligare lagöverträdelser där det kanske till och med är så att tjuvjägaren har skadat och plågat ett djur så kan straffet bli fängelse så det kan verkligen anses vara dåraktigt att medvetet ge sig på den här typen av aktivitet.