Jaktvapen

Jaktvapen

Jaktvapen av olika slag

För att kunna jaga vilt så måste man ha rätt typ av jaktvapen. Man brukar tala om hagelvapen och om kulvapen men det finns förstås flera olika variationer inom dessa två grupper. Det är viktigt att förstå att det finns bestämmelser om vilken typ av jaktvapen som får användas för olika slags jakt. Man har till exempel delat in kulammunitionen i fyra olika klasser där man anger det viltslag som är tillåtet inom varje klass. Den största skillnaden mellan kulvapen och hagelvapen är att kulvapen skickar en enkel kula som kan ta sig långa sträckor med stor kraft medan hagelvapnet skickar en skur av hagel som inte tar sig lika långt. En skur av hagel kan vara en fördel då man kanske jagar fågel, detta eftersom man ökar chansen att träffa även om det här innebär att man för det mesta måste komma närmre djuren som man skjuter mot.

Andra vapen som ofta nämns i jaktsammanhang är älgstudsaren som man använder för att jaga älg. Det här är ett vapen som tillhör klass 1 och som kan användas på samtliga viltarter. Ett annat känt vapen är luftgeväret. Det här är ett vapen som man kan använda sig av för skyddsjakt på de allra minsta arterna och som tillhör klass 4.

Kulvapen

Älgstudsaren är det kulvapen som man kan använda på alla vilda djur men det finns förstås andra varianter inom denna kategori. Det är framförallt jakt på större djur som kräver någon form av kulvapen, för här får den kraft som krävs för att fälla ett större djur. Kraften gör också att räckvidden ökar så att man inte måste komma så nära djuret för att träffa det. Det som kommer att avgöra kulammunitionens klass är dess energi och utgångshastighet. Klass 1 har den högsta kulvikten och den största anslagsenergin medan klass 4 ligger lägst. Klass 4 kulor kan man använda sig av för jakt av djur som ekorre, iller, mård, mink, vildkanin, råtta, duva och koltrast.

Hagelvapen

Hagelvapen har inte samma system med klasser men de ska också användas i enlighet med sin prestanda. Här ser man på kalibrar och det är kalibrar 12, 16 och 20 som kan användas för jakt. De hagelvapen som har mindre kalibrar på storlekar som ligger på 28 och mer så gäller reglerna för kulvapen även om man skjuter med hagel. Den här typen av hagelvapen kan användas för jakt av de djur som tillhör klass 4. Med hagelvapen så kan man annars jaga djur som tillhör klass 3 och även lodjur och rådjur.

Hagelvapnen delas in i fyra olika varianter och dessa är Bock, Side by side, pumphagel samt automathagelvapen. Det vanligaste förekommande hagelvapnet är Bock som har två pipor och som för det möjligt att skjuta direkt efter det första skottet. Man har två skottomgångar innan man måste ladda om. Side by side betyder helt enkelt att de två piporna ligger sida vid sida så det är en variant av Bock vapnet. Side by side brukar rekommenderas som första vapen. Automatiska hagelvapen liknar kulvapen och det är automatiskt på så vis att det laddar om sig självt så att man snabbt kan skjuta igen. Pumphagelvapnet laddas också automatiskt om genom att man utför en pumpande rörelse för att få fram en ny patron och skjuta igen.