Jakt

Jakt på vilt

Jakt bedrivs i stort sett i hela Sverige

När man tänker på jakt så kanske man inte inser att det här faktiskt är en integrerad del av Sveriges naturvård, men så är det. I Sverige så kan man inte jaga hursomhelst och det finns lagstiftning för när och var som det är tillåtet att avverka vilt. Tanken är att man ska använda sig av vilt som en naturresurs på ett klokt sätt där man tänker långsiktigt. Det här kräver förstås att man ser till att svenska jägare utbildas på rätt sätt. I Sverige så måste man ha en jägarexamen för att få skaffa sig ett eget vapen och jaga, och med hjälp av den här examen så ser man till att alla som jagar är införstådda med de regler som gäller.

I Sverige så är omfattningen av jakten reglerad och man ser till att freda vissa djurarter och deras bon och ägg under vissa tidsperioder för att undvika utrotning och skada på naturen. Det sker så kallade utbyten med andra länder vilket innebär att utländska jägare kan komma till Sverige och jaga såvida de erbjuder svenska jägare samma möjlighet i sina hemtrakter. Dessutom så kan man betala för att få komma som gäst och jaga i Sverige.

Den som jagar i Sverige måste varje år betala en så kallad viltvårdsavgift och ska inneha ett jaktkort. Man måste ha med sig kortet och ett bevis för att man har betalat avgiften då man ger sig ut för att jaga.

Var kan man bedriva jakt?

Den som äger en mark där det finns vilt har rätten att jaga på marken. Det går också bra att erbjuda andra att jaga på ens mark. De som äger markområden kan också gå samman för att skapa större jaktområden där gäster kan få betala för att få jaga. Det här är ett bra förfarande för när det gäller djur som älg så är det förstås så att de rör sig över större områden som kan inkludera flera olika markrätter och då är det klokt och praktiskt att man samarbetar för att kunna bedriva hanteringen av jakten på ett sätt som är i enlighet med de lagar som gäller i Sverige och som främjar vården av våra naturliga resurser. Stora delar av Sveriges jaktmarker ägs av den svenska staten och även av större aktiebolag. Det här gäller särskilt i de norra och mellersta delarna av Sverige. Här är det så att enskilda personer eller jaktlag får jakträtten.