Jägarexamen

Skutbanan besöks för att ta jägarexamen

På skjutbanan

Det är många som fascineras av jakt, och om man vill lära sig att jaga så kan man ta en kurs som leder till en jägarexamen. När man väl har tagit sin jägarexamen så kan man ansöka om vapenlicens för att få äga ett eget vapen att jaga med. Det kan dock ta lite tid innan man har klarat av sin examen för jakt är något som kräver en hel del kunskap både om de djur som man jagar och om vapenhantering. I Sverige så lägger man stor vikt vid säker vapenhantering och vid korrekta tillvägagångssätt vid jakt och därför så innefattar utbildningar både teori och praktik.

Snabb jaktexamen

Om man vill ta sin jaktexamen snabbt så kan man ta en intensivkurs. Det här är en kurs som kan utföras under flera helger, eller som kanske kräver att man tar lite längre semester för att kunna ta kursen under någon veckas tid. Det finns också kurser som man tar kvällstid och dessa kan passa bra för de som inte har tid att ta hela dagars semester för att få denna examen. Det är viktigt att man väljer en bra kurs och en ledare som har god erfarenhet av jakt. Många gånger så kommer personen som ger kursen starkt att påverka hur bra den blir.

Teori

Teoridelen av kursen för jägare är mycket viktig. Det är här som man lär sig mer om de djur som man kan jaga, när man kan jaga, och på vilket sätt. Dessutom så studerar man en hel del omkring säkerhet och rätt hantering av de djur som man har skjutit. När teoridelen är bra så får den blivande jägaren en mycket bra grund att stå på och här ingår även kunskap om hur man ska hantera vapen på ett säkert sätt.

Praktik

Praktiken brukar börjar på någon form av skjutbana. Man ger sig sällan ut i det fria för att skjuta på verkliga djur innan god vapenvana och pricksäkerhet har uppnåtts. En del utbildningar erbjuder simulatorer för skytte så att man på ett säkert och tryggt sätt kan lära sig att skjuta på rätt sätt. De vapen som används på skjutbanan kan vara hagel- eller kulgevär och det vanligaste är att man själv betalar för ammunitionen medan skjutbanan står för vapnen. Då det kan bli många omgångars skjutande så kan det vara klokt att ha med sig hörselskydd om dessa inte finns på plats.

Prov

För att få sin jägarexamen så ska man klara av två olika prov, det teoretiska och det praktiska. Det teoretiska påminner om körkortets teoriprov där man har många frågor med flera svarsalternativ. Det praktiska provet har tre olika delar, grundprovet för kulgevär, ett hagelgevärsprov samt ett högviltprov med kulgevär. Under det praktiska provet så lägger man stor fokus på säker vapenhantering och man kommer att skjuta både mot fasta mål och mot mål som rör på sig. Klarar man alla delar av provet så får man sin jägarexamen och då kan man ansöka om licens och skaffa ett eget vapen för jakt.