Vapenlicens

Vapenlicens måste sökas om vapen ska få brukas lagligt

Vapenlicens krävs för pistoler, gevär, armborst m.fl

Kan man skaffa vapen och skjuta rådjur från balkongen? Svaret på frågan är att det här beror på vem man är och var man bor. Om det är så att man uppfyller kraven för vapenlicens och det dessutom är så att man bor i ett område där det ibland är tillåtet med jakt på rådjur så kan det mycket väl bli möjligt med jakt från balkongen. Det här kräver förstås att den här jakten inte innebär fara för andra så man kan tänka sig att det då rör sig om ett hus som ligger avlägset från annan bebyggelse.

Om man vill lära sig att skjuta så kan man bli medlem i en skytteklubb som erbjuder målskjutning. Då man själv vill skaffa pistoler för målskjutningen så måste man först ansöka om vapenlicens för detta. Om man får licensen beviljad så kan man alltså äga en pistol för detta syfte men det är viktigt att förstå att licensen inte kommer att vara en allmän licens som gör det möjligt att använda vapnet för jakt. Den som vill utöva jakt måste skaffa en unik licens för de vapen som ska användas för jakten men när man väl har denna licens så kan man använda den för vanlig målskjutning i en skytteklubb som man är medlem i.

Hur får man vapenlicens?

För att få vapenlicens så ska man ansöka om detta hos Polismyndigheten. Man ansöker lokalt på den ort där man vill ha licensen. Innan Polismyndigheten överhuvudtaget ser närmre på ansökan så kommer de att kontrollera att man har betalat avgiften som krävs för licensansökan så detta ska man först och främst ta hand om. Det är också viktigt att veta att det i de flesta fall råder 18 års gräns för vapenlicensen. Det finns undantag så man kan alltid ta reda på om den typ av vapenlicens som man är intresserad av är giltig för yngre åldrar.

När det handlar om vapenlicens så rör det sig huvudsakligen om två typer:

Jaktvapenlicens – Det här är en licens som man behöver för att kunna jaga. För att få den så krävs det att man har avlagt jägarexamen och att man är skötsam och laglydig. Det får alltså inte finnas uppgifter om att man skulle ha begått grövre brott då man ansöker om jaktvapenlicens.

Målskjutning – Om man vill ha vapenlicens för målskjutning så måste man först och främst vara medlem i en godkänd skytteförening. Man ska ha varit medlem under ett halvårs tid och föreningen ska syssla med skytte med den vapentyp som man söker licens för. På polisens hemsida så kan man finna information om vad som krävs för att en skytteförening ska bli godkänd i polisens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.

Olika typer av licenser

Man brukar tala om det som kallas för vapengarderob och det här betyder det antal vapen som man kan äga och få licens för. Man kan inte äga hur många vapen som helst och man måste alltid ha ett gott skäl till varför man ska ha ett visst vapen. Dessutom så kommer antalet vapen att styras av den typ av vapen som det rör. Det här är något som man måste ta reda på då man är intresserad av en viss pistol, ett gevär eller någon annan form av skjutdon. Det är också viktigt att förstå att man inte får ha dubbletter av vapenlicenser. Om man tappar bort en vapenlicens och sedan hittar den så måste man lämna tillbaka den licens som man fick av polisen under tiden som den andra var borta.

Licenskrav på armborst men ej pilbåge

Det finns andra typer av skjutvapen, än gevär och pistoler, som kräver vapenlicens för att skjuta med. Ett exempel på det här är armborst, för att få skjuta armborst i Sverige så krävs det vapenlicens och att man är medlem i ett skyttegille för armborst. Det är liknande regler här som för pistol. Vad det gäller pilbåge så är detta vapen friat från licens och kan brukas relativt fritt. Det finns dock vissa föreskrifter på lokal nivå som kan inskränka denna frihet. T.ex. så har vissa områden krav på licens om pilbåge ska skjutas inom detaljplanbelagt område, dvs. bostadskvarter och villatomter. Ska dessutom minderårig bruka en pilbåge inom detta område så ska det sökas tillstånd från polisen.